ทนายเอก อดิศักดิ์
เวลาสะดวก : 11:00 - 20:00
ติดต่อผ่านไลน์
ทนายเอก
 อดิศักดิ์
เวลาสะดวก : 11:00 - 20:00
ติดต่อผ่านไลน์
woman signing on white printer paper beside woman about to touch the documents
Published: April 1, 2023

โดนหมายศาลบัตรเครดิต สินเชื่อเงินสด ทำอย่างไรดี

บางครั้งการที่เราได้หมายศาลจาก ธนาคารที่เราทำบัตรเครดิต หรือ บัตรสินเชื่อเงินสด จากยอดหนี้ที่เราไม่ได้ชำระซึ่งการโดนหมายศาลบัตรเครดิตหรือสินเชื่อเงินสดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้

ถ้าคุณพบว่าตนเองโดนหมายศาลบัตรเครดิตหรือสินเชื่อเงินสด คุณสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้:

อ่านคำฟ้องให้ละเอียด

อ่านคำฟ้องว่าฟ้องเรื่องอะไร ฟ้องที่ไหน วันที่ศาลนัดคือวันอะไร สิ่งที่โจทก์ ฟ้องมาเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่อะไรอย่างไร ใครคือโจทก์ ใช่ธนาคารที่เราไปทำสัญญาบัตรเครดิตหรือสินเชื่อหรือเปล่า หรือเป็นบริษัทที่ไปรับซื้อหนี้มา การอ่านคำฟ้องจะทำให้เราเข้าใจว่าเราถูกฟ้องเรื่องอะไร และเวลาปรึกษาทนายจะได้ทำการปรึกษาได้ถูกต้อง

นอกจากการอ่านคำฟ้องแล้ว เราก็ควรสำรวจเอกสารที่โจทก์ส่งมาในเอกสารท้ายคำฟ้องเพราะ ซึ่งนั่นรวมไปถึงเอกสารการชำระหนี้ของเราเอง

สำรวจข้อต่อสู้ที่เรามี

ส่วนใหญ่เเล้ว กรณีที่เราพอจะต้อสู้ได้ มักเป็นเรื่องอายุความ ซึ่งหลังจากที่อ่านคำฟ้องโดยละเอียดแล้ว ให้ดูว่าวันฟ้องของเราวันที่เท่าไหร่ และการชำระเงินครั้งสุดท้ายวันที่เท่าไหร่

เรื่องของอายุความเป็นเรื่องที่มีความแตกต่างกันพอสมควรโดยหลักๆจะมีอยู่ 3 กรณี

  1. อายุความ 2 ปีในกรณีที่เป็นบัตรเครดิต
  2. อายุความ 5 ปี กรณีที่เป็นสินเชื่อ หรือ บัตรเงินสด แบบลดต้นลดดอก ชำระเป็นงวดๆ มีกำหนดชัดเจน
  3. อายุความ 10 ปี กรณีที่เป็นสัญญากู้ยืมเงิน หรือ สินเชื่อส่วนบุคคล กรณีอื่นๆ

ข้อควรระวังกรณีที่ต่อสู้เรื่อวอายุความในคดีแพ่งซึ่งต่างจากคดีอาญาคือ ถ้าต้องต่อสู้เรื่องอายุความ เราต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นต่อสู้แล้วต้องอธิบายอย่างชัดเจนในคำให้การ กล่าวคือ

ในคดีอาญา อายุความ ถ้าคู่ความไม่ได้กล่าวถึง ผู้พิพากษา สามารถหยิบวินิจฉัยได้เองว่าคดีนี้ขาดอายุความแล้ว แต่กรณีในคดีแพ่งจะต่างออกไปเพราะแม้ว่าผู้พิพากษาจะเห็นว่าคดีขาดอายุความก็ไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าคดีขาดอายุความแล้วหากคู่ความไม่ได้กล่าวถึง และการกล่าวถึงต้องชัดเจน

ยกตัวอย่างเช่น ในคำให้การต้องอธิบายว่า เริ่มต้นนับอายุความวันไหน หมดอายุความเมื่อไหร่ จะกล่าวเพียงว่าคดีนี้ขาดอายุความแล้ว ไม่ได้เด็ดขาด ดังนั้นจำเลยต้องระมัดระวังในเรื่องนี้

อีกทั้งต้องวิ้คราะห์ให้ดึว่าหมดอายุความเรื่องใด 2 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี บางกรณีคำฟ้องเป็นเรื่องสัญญาบัตรเครดิต แต่บางครั้งลักษณะตัวหนี้เป็นสินเชื่อเงินกู้ ก็มี

นอกจากข้อต่อสู้เรื่องอายุความแล้ว เราก็ยังพอมีโอกาส ในการต่อสู้เรื่อง การมอบอำนาจของโจทก์ จดหมายทวงถาม แต่อย่างไรก็ดี ข้อต่อสู้เรื่องต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยาก

ค่าใช้จ่าย

คดีเรื่องบัตรเครดิต สินเชื่อเงินสด ส่วนใหญ่เป็นคดีผู้บริโภค ดังนั้นการยื่นคำให้การสามารถยื่นได้เองในวันพิจาณาคดีนัดแรก

กรณีนี้สามารถให้ทนายเขียนคำให้การแล้วนำไปยื่นเอง หรือ จะตั้งให้เป็นทนายประจำคดีก็ได้ซึ่งค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับศาลที่คดี

ยินดีให้คำปรึกษา

ส่งข้อความผ่านไลน์ (LINE) มาสอบถามก่อนได้ครับ
ติดต่อผ่านไลน์
ทนายความอยู่ในเขตสาทร บางรัก สามารททำการนัดหมายเพื่อสอบถามข้อมูล หรือปรึกษาได้ โดยรบกวนทำการนัดหมายล่วงหน้า
ในเบื้องต้นขอรบกวนส่งข้อความผ่าน LINE Chat  มาคุยกันก่อนนะครับ
LINEChat
Facebook
Copyright ©AdisakLawyer.com | เว็บไซต์จัดทำโดย Bojo Web
crossmenu