ทนายเอก อดิศักดิ์
เวลาสะดวก : 11:00 - 20:00
ติดต่อผ่านไลน์
ทนายเอก
 อดิศักดิ์
เวลาสะดวก : 11:00 - 20:00
ติดต่อผ่านไลน์
selective focus photography of chess pieces
Published: October 4, 2020

ลาออก มาแล้วฟ้องเอาค่าชดเชยต่างๆได้หรือไม่

กรณีเช่นเราโดนให้ออก หรือลาออกเองจากที่ทำงานเก่า แต่ยังคงมีเรื่องของ ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าชดเชย โบนัส ต่างๆนานาๆ ที่เรายังไม่ได้ใช้สิทธิเรียกร้อง ของเรานั้นเราจะสามารถทำการฟ้องร้องได้หรือไม่

ซึ่งตามหลักกฎหมายนั้นไม่ได้มีบทบัญญัติห้ามเอาไว้ว่าหากเราลาออกแล้วเราจะไม่สามารถทำการฟ้องร้องได้ แต่อย่างไรก็ดีการใช้สิทธิ์ เรียกร้องนั้นจะต้องอยู่ภายใต้อายุความ

ซึ่งได้วางหลักเอาไว้ดังนี้

  • เงินเดือนหรือค่าจ้าง ซึ่งรวมถึงค่าจ้างสำหรับการทำงานในวันหยุด และค่าจ้างในการทำงานล่วงเวลาด้วย จะต้องฟ้องร้องภายใน 2 ปี ตามมาตรา 193/34 (8) และ (9)
  • เงินที่จ่ายแทนค่าจ้าง หรือ สินจ้างอย่างอื่นเพื่องานที่ทำ จะต้องฟ้องร้องภายใน 2 ปี ตามมาตรา 193/34 (8) และ (9)
  • ค่าชดเชยจากการเลิกจ้าง ตามมาตรา 118 กฎหมายคุ้มครองเเรงงาน จะต้องฟ้องร้องภายใน 10 ปี ตาม มาตรา 193/30 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  • โบนัส ต้องฟ้องร้องภายใน 10 ปี ตามมาตรา 193/30 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช

กรณี ของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา เงินชดเชยตามมาตรา 75 (ปิดกิจการชั่วคราว) นั้นมันมีโทษทางอาญาคือถ้านายจ้างไม่ทำตามจะมีโทษจำคุก จึงเป็นการฟ้องในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา วึ่งการที่มีบทลงโทษไม่เกิน 1 ปี ซึ่งมีอายุความ 5 ปี ตาม กฎหมายอาญามาตรา 98

ยกตัวอย่างเช่น

นายอ๊าต ทำงานโรงแรมแล้วปิดกิจการชั่วคราว 3 เดือนจากเหตุโควิท แล้วไม่ได้รับเงินต่างๆ ดังนี้ 1.เงินเดือนที่ค้างอยู่ก่อนปิด 2.โบนัส 3. เงินอย่างอื่นแทนค่าจ้างจากการปิดชั่วคราว นายอ๊าตจะต้องฟ้องร้องภายในกำหนดต่างๆคือ

  1. เงินเดือนและเงินจ่ายร้อยละ 75 จากการปิดชั่วคราว ซึ่งเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ภายใน 5 ปี
  2. โบนัสและค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง () ถ้ามี ภายใน 10 ปี

ทนายเอก

ยินดีให้คำปรึกษา

ส่งข้อความผ่านไลน์ (LINE) มาสอบถามก่อนได้ครับ
ติดต่อผ่านไลน์
ทนายความอยู่ในเขตสาทร บางรัก สามารททำการนัดหมายเพื่อสอบถามข้อมูล หรือปรึกษาได้ โดยรบกวนทำการนัดหมายล่วงหน้า
ในเบื้องต้นขอรบกวนส่งข้อความผ่าน LINE Chat  มาคุยกันก่อนนะครับ
LINEChat
Facebook
Copyright ©AdisakLawyer.com | เว็บไซต์จัดทำโดย Bojo Web
crossmenu