เวลาสะดวก :  11:00 - 20:00
เวลาสะดวก :  11:00 - 20:00

บริการฟ้องคดีหมิ่นประมาท

- ฟ้องคดีอาญาหมิ่นประมาท
เป็นการฟ้องในคดีหมิ่นประมาททางอาญา โดยมีความประสงค์ให้ผู้กระทำการหมิ่นประมาทได้รับโทษทางอาญาเช่นจำคุก


-ฟ้องคดีแพ่งคดีหมิ่นประมาท
เป็นการฟ้องคดีแพ่งมรคดีหมิ่นประมาท โดยเป็นการเรียกค่าเสียหายอันมาจากการกระทำหมิ่นประมาทดังกล่าว


-เข้าแก้ต่างในฐานะจำเลย
ในกรณีที่ท่านเป็นจำเลยถูกฟ้องในคดีหมิ่นประมาท และบางกรณีต้องการทนายเข้าไกล่เกลี่ย หรือแก้ต่างให้ในฐานะจำเลย

ปรัชญาในการทำงาน

ทำไมถึงเลือกเรา

ราคาที่เป็นธรรม

ราคาค่าบริการจะพิจารณาจากความยากง่ายของคดี และเสนอในราคาที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย ก่อนที่ท่านจะตกลงใช้บริการเรา การทำคดีมีค่าใช้จ่าย รายละเอียดค่าบริการจะถูกชี้แจงให้ท่านทราบอย่างชัดเจน โดยท่านไม่ต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมภายหลัง.

ปกป้องผลประโยชน์

เราจะปกป้องผลประโยชน์ของท่านอย่างดีที่สุดตามหลักวิชาชีพทนายความ ในทุกขั้นตอนของการว่าความ ตั้งแต่การยื่นคำร้อง หรือคำฟ้อง ไปจนถึงชั้นพิจารณาคดี รวมไปถึงการเข้ายื่นอุทธรณ์ ฎีกา

โปร่งใส

ทุกขั้นตอนการดำเนินการ ตั้งแต่การทำ คำฟ้อง คำร้อง รูปแบบ และ ขอบเขตในการต่อสู้คดี ซึ่งเราจะอธิบายให้ท่านเข้าใจในแนวทางหรือกลยุทธ์ ในการต่อสู้คดีที่ดีที่สุดสำหรับตัวท่าน ท่านจะสามารถรับรู้ได้ในทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส

บริการจากทีมทนายความมืออาชีพ

ที่ได้รับใบอนุญาติตามกฎหมาย

ยินดีให้คำปรึกษา

ทำการส่งข้อความผ่านไลน์ (LINE) ก่อนนะครับ
ส่งข้อความ