เวลาสะดวก :  11:00 - 20:00
เวลาสะดวก :  11:00 - 20:00

บริการ ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการคดีมรดก

ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการคดีมรดกเช่น รวบรวมและตรวจสอบหลักฐานต่างๆของผู้ร้อง เช่นสำเนาทางทะเบียนต่างๆของผู้ตาย ผู้ร้อง หลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์มรดก บัญชีเครือญาติ เป็นต้น เขียนคำร้องและยื่นคำร้อง การประกาศหนังสือพิมพ์ รวมถึงชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ศาลนอกจากนี้ยังบริการยื่นคำร้องขอถอดถอนจากการเป็นผู้จัดการมรดก เช่น หากท่านเป็นทายาท แล้วเห็นว่าผู้จัดการมรดกดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และท่านต้องการถอดถอนบุคคลดังกล่าวจากการเป็นผู้จัดการมรดก


รวมไปถึงบริการอื่นๆ เช่น บริการจัดทำรายการที่กฎหมายบังคับให้ทำอันเป็นหน้าที่ของผู้จัดการมรดก อันได้แก่บัญชีทรัพย์มรดก เช่นรายการทรัพย์สินต่างๆ การเดินเรื่องแบ่งทรัพย์สินให้กับทายาท

ปรัชญาในการทำงาน

ทำไมถึงเลือกเรา

ราคาที่เป็นธรรม

ราคาค่าบริการจะพิจารณาจากความยากง่ายของคดี และเสนอในราคาที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย ก่อนที่ท่านจะตกลงใช้บริการเรา การทำคดีมีค่าใช้จ่าย รายละเอียดค่าบริการจะถูกชี้แจงให้ท่านทราบอย่างชัดเจน โดยท่านไม่ต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมภายหลัง.

ปกป้องผลประโยชน์

เราจะปกป้องผลประโยชน์ของท่านอย่างดีที่สุดตามหลักวิชาชีพทนายความ ในทุกขั้นตอนของการว่าความ ตั้งแต่การยื่นคำร้อง หรือคำฟ้อง ไปจนถึงชั้นพิจารณาคดี รวมไปถึงการเข้ายื่นอุทธรณ์ ฎีกา

โปร่งใส

ทุกขั้นตอนการดำเนินการ ตั้งแต่การทำ คำฟ้อง คำร้อง รูปแบบ และ ขอบเขตในการต่อสู้คดี ซึ่งเราจะอธิบายให้ท่านเข้าใจในแนวทางหรือกลยุทธ์ ในการต่อสู้คดีที่ดีที่สุดสำหรับตัวท่าน ท่านจะสามารถรับรู้ได้ในทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส

บริการจากทีมทนายความมืออาชีพ

ที่ได้รับใบอนุญาติตามกฎหมาย

ยินดีให้คำปรึกษา

ทำการส่งข้อความผ่านไลน์ (LINE) ก่อนนะครับ
ส่งข้อความ