เวลาสะดวก :  11:00 - 20:00
เวลาสะดวก :  11:00 - 20:00

บริการทนายคดีอาญา

- ทนายโจทก์ยื่นฟ้องในคดีอาญา
บริการยื่นฟ้องในคดีอาญาต่างๆ โดยเข้ายื่นฟ้องในฐานะโจทก์แยกต่างหาก จากการฟ้องของอัยการ ซึ่งรวมไปถึงชั้นอุทธรณ์ และฎีกา


- ทนายจำเลยเข้าแก้ต่างในฐานะจำเลยคดีอาญา
เข้าเป็นทนายจำเลยแก้ต่างในคดีอาญา ซึ่งในบางครั้งจะเป็นการช่วยผ่อนหนักเป็นเบา ปกป้องผลประโยชน์ให้มากที่สุด


- บริการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำทางกฏหมาย ในคดีอาญา
นอกเหนือไปนี้แล้วยังคงบริการให้คำปรึกษาในคดีอาญาต่างๆ

ปรัชญาในการทำงาน

ทำไมถึงเลือกเรา

ราคาที่เป็นธรรม

ราคาค่าบริการจะพิจารณาจากความยากง่ายของคดี และเสนอในราคาที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย ก่อนที่ท่านจะตกลงใช้บริการเรา การทำคดีมีค่าใช้จ่าย รายละเอียดค่าบริการจะถูกชี้แจงให้ท่านทราบอย่างชัดเจน โดยท่านไม่ต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมภายหลัง.

ปกป้องผลประโยชน์

เราจะปกป้องผลประโยชน์ของท่านอย่างดีที่สุดตามหลักวิชาชีพทนายความ ในทุกขั้นตอนของการว่าความ ตั้งแต่การยื่นคำร้อง หรือคำฟ้อง ไปจนถึงชั้นพิจารณาคดี รวมไปถึงการเข้ายื่นอุทธรณ์ ฎีกา

โปร่งใส

ทุกขั้นตอนการดำเนินการ ตั้งแต่การทำ คำฟ้อง คำร้อง รูปแบบ และ ขอบเขตในการต่อสู้คดี ซึ่งเราจะอธิบายให้ท่านเข้าใจในแนวทางหรือกลยุทธ์ ในการต่อสู้คดีที่ดีที่สุดสำหรับตัวท่าน ท่านจะสามารถรับรู้ได้ในทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส

บริการจากทีมทนายความมืออาชีพ

ที่ได้รับใบอนุญาติตามกฎหมาย

ยินดีให้คำปรึกษา

ทำการส่งข้อความผ่านไลน์ (LINE) ก่อนนะครับ
ส่งข้อความ