เวลาสะดวก :  11:00 - 20:00
เวลาสะดวก :  11:00 - 20:00
hello world!
Published: September 12, 2020

อยากทำพินัยกรรมเริ่มอย่างไรดี

การทำพินัยกรรมเป็นการวางแผนที่ดีประการหนึ่งสำหรับคนที่มีมรดก คนที่อยู่ข้างหลังจะได้ไม่ต้องทะเลาะกัน

คำถามคือถ้าอยากทำจะเริ่มอย่างไรดีซึ่งกฎหมายนั้นเขาวางหลักของพวิธีในการทำพินัยกรรมไว้ 5 อย่างคือ

  1. ทำเป็นหนังสือ หรือพิมพ์เป็นเอกสารแล้วเซ็น ซึ่งต้องมีพยาน 2 คน
  2. ทำแบบเขียนเองด้วยลายมือตนเอง แบบนี้ไม่ต้องมีพยานเราแค่เขียนด้วยลายมือของเรา
  3. ไปทำกับ สำนักงานเขต หรือ อำเภอ โดยพาพยานไป 2 คนที่ สำนักงานเขตหรืออำเภอ แล้วก็ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่
  4. ทำแบบลับ คือการที่เราทำพินัยกรรมเสร็จแล้วก็ปิดผนึกเป็นความลับแล้วพาพยาน 2 คนไปที่ สำนักงานเขตหรืออำเภอ แล้วเราก็เอาพินัยกรรมนั้นเก็บไว้
  5. แบบพิเศษด้วยวาจา แต่ต้องเป็นกรณีพิเศษนะครับเช่นกำลังจะตายจากอุบัติเหตุแล้วก็แจ้งคนที่เจอคนสุดท้ายก่อนตาย

การทำพินัยกรรมจริงๆมันไม่ยากหรอกนะครับ แต่ปัญหาส่วนใหญ่คือตอนที่เราตายไป มันจะมีปัญหาจากทายาทที่ไม่ได้พินัยกรรม

ดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือ เนื้อหาในการทำพินัยกรรมจะต้องชัดเจน เช่นทรัพย์สินจะยกให้ใคร อย่างไร รวมถึงขั้นตอนในการทำพินัยกรรม เช่นคุณสมบัติพยาน ลายเซ็น ในพินัยกรรมต้องชัดเจน

ทนายเอก